ביטוח דירה
מוצרים נוספים
 

ביטוח לדירה מושכרת

על המשכיר מוטלת האחריות לרכוש ביטוח דירה לנכס המושכר במטרה להגן עליו במקרה של נזק אפשרי. בחלק מחוזי השכירות סעיף ביטוח לדירה יכול להתגלות כבעייתי בשל ניסוח לקוי, דבר אשר יכול להביא לפגיעה כספית ועוגמת נפש אצל המשכיר והשוכר כאחד. בכדי למנוע פגיעה אפשרית כדאי ורצוי למשכיר לנקוט בפעולות הבאות:

  • יש לבטח את הנכס בביטוח אש, כולל נזקי רעידת אדמה ונזקי צנרת.
  • סכום הביטוח למבנה יהיה בשווי של לא פחות מ – 900 דולר למ"ר
  • הפוליסה צריכה לכלול ביטוח צד שלישי ועליה לכלול גם את שם השוכר לצורך אחריות צולבת (כאשר בשם המבוטח נכלל יותר ממבוטח אחד).
  • הפוליסה תכלול סעיף ויתור זכות שיבוב כנגד השוכר (במקרה של נזק לנכס רשאית חברת הביטוח לתבוע את הסכום ששילמה למשכיר מגורם הנזק. כאשר בעל הנכס חותם על ויתור זכות השיבוב חברת הביטוח מנועה מלתבועה את השוכר).
  • הפוליסה תכלול סעיף בגין אובדן שכר דירה בסכום ביטוח של 12 חודשים.

כמובן שגם על השוכר מוטלת האחריות לבטח את הנכס, להרחבה ופירוט ההתחייבויות הנדרשות מהשוכר ראו ביטוח דירה לשוכרים. אפשרות נוספת היא רכישת פוליסה המשלבת בין המשכיר לשוכר ע"י חלוקת הפרמיה דרך סוכן הביטוח. במקרה כזה יש לקבוע מראש מי ישלם את ההשתתפות העצמית במקרה של נזק.

מרבית ההרחבות השונות ניתנות בחינם ע"י חברות הביטוח או בתשלום סמלי. זיכרו שכאשר אתם רוכשים פוליסה מורחבת אתם למעשה מבטיחים לעצמכם הגנה וכיסוי מרבי במקרה של נזק. לסיכום, רכישת ביטוח לדירה מושכרת היא פעולה חיונית ורצויה המקנה לבעל הנכס ביטחון והגנה במקרה של נזק.

 

השוואת מחירי ביטוח דירה וקבלת 4 הצעות משתלמות

ביטוחי דירה בשכירות
מאמרים נוספים בתחום ביטוח דירה