קופות גמל
מוצרים נוספים
 

קופות גמל

מהן קופות גמל? קופות גמל הן תוכניות חסכון לטווח ארוך שמטרתן לצבור כספים לעת פרישה. קופות גמל הינן גוף פיננסי המאושר ע"י משרד האוצר ומיועד לעצמאיים ושכירים כאחד.

תהליך ההשקעה פשוט, הלקוח קובע מראש איזה סכום כסף הוא מעוניין להפריש לתוך קופות גמל על בסיס חודשי. קופות גמל משמשות כחסכון סגור לתקופה מסויימת (לרוב עד גיל פרישה) שלאחריה יקבל לידיו הלקוח, או המוטב במקרה של פטירה, את כספי החסכון.

הכסף שנמצא בתוך קופות גמל מושקע בבורסה ובשוק ההון על מנת להביא לתשואה. בדומה לניהול תיק השקעות גם כאן יש אלמנט של סיכון ביחס הסיכוי לתשואה. הלקוח בוחר את מידת הסיכון באמצעות מדיניות השקעה.

קופות גמל ומדיניות השקעה – לקופות גמל נקבעת מראש מדיניות השקעה ע"י הלקוח ויועץ השקעות. מדיניות ההשקעה מגדירה את רמת הסיכון שבה מעוניין הלקוח באמצעות חלוקת ההשקעה למניות ואגרות חוב.

כיצד בוחרים קופות גמל? כאשר אנו מתכננים להשקיע בקופות גמל כדאי לנו לבדוק שתי נקודות חשובות: מהם דמי הניהול ומהי התשואה. דמי הניהול יכולים להגיע עד לסכום של 2 אחוז מהיתרה בחשבון הקופה, ובכדי להעריך האם יש פוטנציאל לתשואה גבוהה עלינו להשוות בין קופות גמל שונות ולבדוק מה היו הביצועים שלהן לאורך תקופה מסויימת.

חשוב לבדוק היטב מהם תנאי ודרישות ההצטרפות לכל קופת גמל, ולערוך השוואה מקיפה בין קופות גמל ותוכניות השקעה שונות. ישנם אתרים רבים, דוגמת אתר פיננסים, אשר מאפשרים לכם לערוך השוואה ולקבל הצעות טלפוניות עבור קופות גמל. כל שעליכם לעשות הוא למלא טופס קצר ותוכלו לקבל הצעות עבור קופות גמל משתלמות עוד היום.

קופות גמל לפיצויים - קופות גמל הן תוכניות חיסכון ארוכות טווח, שתפקידן לשמור כספים לקראת גיל הפרישה של העובד. המדינה מעניקה הטבות מס למפקידים כספים בקופות גמל כיוון שהן מעוניינות שאזרחיה ידאגו לעתידם הכלכלי מבעוד מועד.

קופות גמל לתגמולים - העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס קופות גמל בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו . קופות הגמל מנוהלות על ידי בתי השקעות.

קופות גמל לדמי מחלה - קופת גמל בה העמית הוא המעביד המפקיד כספים קופות גמל לתשלום דמי מחלה לעובדיו. זכרו תמיד לערוך השוואה בין מספר חברות ביטוח, בתי השקעות וגופים פיננסיים המנהלים קופות גמל. ניתן לעבור בין קופות גמל שונות.

קופות גמל לחופשה - הוקמה לפי חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 ונועדה לתשלום דמי חופשה קופות גמל של עובדים. (לא מאושרות קופות גמל חדשות מסוג זה). מומלץ תמיד לערוך השוואה בין מספר קופות גמל, בין אם הן מנוהלות באמצעות בתי השקעות או חברות ביטוח.

העברת קופות גמל - קופות גמל הן תוכניות חיסכון ארוכות טווח הנפרסות על פני מספר שנים. באמצעות קופות גמל העובדים בשכירים והעצמאיים יכולים לחסוך לקראת גיל הפרישה, וכייון שזה אינטרס כלכלי של המגינה, היא מעניקה הטבות מס לחוסכים בדרך זו.

רשימת קופות גמל

קופת גמל בניהול אישי - מאמר זה מציג מהי קופת גמל, ומהי קופת גמל בניהול אישי. מובאים מאפינייהּ של קופת גמל בניהול אישי, יתרונותיהּ ואף חסרונותיהּ.

 

לקבלת הצעות עבור
קופות גמל

אתר קופות גמל
מאמרים נוספים בתחום קופות גמל