קופות גמל
מוצרים נוספים
 

קופות גמל לחופשה

הוקמה לפי חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 ונועדה לתשלום דמי חופשה קופות גמל של עובדים. (לא מאושרות קופות גמל חדשות מסוג זה). מומלץ תמיד לערוך השוואה בין מספר קופות גמל, בין אם הן מנוהלות באמצעות בתי השקעות או חברות ביטוח. זכרו לבדוק לא רק את גובה עמלחת השירות, אלא גם את הרקוררד של מנהל תיק ההשקעות, יחס אישי והשיגי תשואה בשנים האחרונות.

השקעה באמצעות קופות גמל מעניקות הטבת מס ע"י הממשלה, אשר מעודדת עובדים שכירים ועצמאיים לחסוך לגיל הפנסיה. ניתן לעבור בין קופות גמל, להחליף סוכנים מטפלים ולעבור בין בתי השקעות וחברות ביטוח בהתאם לרצוננו, מבלי לשלם כל עמלה נוספת.

 

לקבלת הצעות עבור
קופות גמל

קופת גמל לשם חופשה
מאמרים נוספים בתחום קופות גמל