קופות גמל
מוצרים נוספים
 

קופות גמל לתגמולים

העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס קופות גמל בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו . קופות הגמל מנוהלות על ידי בתי השקעות.

כאשר מדובר בקופת גמל לשכיר יפריש המעסיק את סכומי הכסף לקופה ובמידה מדובר בעמית עצמאי הנל יפריש בעצמו את הכסף לקופה. ניתן במשך הזמן להעביר את הכסף מקופה אחת לקופה אחרת, זהו תהליך שנמשך עד חודש ימים לערך. התנאים של קופות הגמל משתנים בין בתי השקעות וחברות הביטוח ואף משתנים בין הקופות עצמן בבית השקעות מסויים. לכן כדאי לקבל הצעות שונות ומידע מפורט על כל קופת גמל שמציעים לכם.

 

לקבלת הצעות עבור
קופות גמל

קופות גמל ותגמולין
מאמרים נוספים בתחום קופות גמל