קרן פנסיה
מוצרים נוספים
 

קרן פנסיה

קרן פנסיה שימשה במקור כחסכון משותף לכלל העובדים במקום עבודה מסויים, כשמטרתה להבטיח את הפנסיה שלהם, או את המשך תשלום המשכורת במקרה של פציעה או מוות. כיום, ניתן להשקיע בקרן פנסיה בהתאם לרמת ההשתכרות וללא קשר אם הינך שכיר או עצמאי. קרן פנסיה משמשת כתוכנית חסכון לטווח ארוך, כאשר העובד מפריש חלק מהמשכורת שלו, והמעביד מפריש חלק זהה, והכסף שנצבר יופרש כמשכורת חודשית לעובד בהגיעו לגיל הפנסיה.

אחד ההבדלים בין קופת גמל לקרן פנסיה הוא עקרון ההדדיות שנמצא בבסיס קרן פנסיה: עקרון ההדדיות אומר שזכויות העובד תלויות בזכויות יתר העובדים. לדוגמה, אם הקרן סובלת מריבוי תביעות בגין נכות, איבוד יכולת אבודה או מוות – כספי הפנסיה בהכרח יקטנו.

מרבית העובדים אינם טורחים לבדוק את שיעור התשואה על החסכון ואת דמי הניהול, אלא מפקידים את כספם בקרן פנסיה שנבחרה ע"י מקום העבודה שלהם. חשוב להיות מודעים להבדלים בין קרנות הפנסיה המוצעות כיום בשוק הפיננסי, ולא להתפשר על קרן פחות משתלמת רק בגלל שמקום העבודה מפנה אליה.

אנשים אשר משקיעים את כספם בקרן פנסיה נדרשים לחסוך את כספם במשך שנים ארוכות וכל שינוי בתשואה יכול להפיק רווח או הפסד. לכן, רצוי לבחור קרן פנסיה בעלת ניסיון מוכח ורקע פיננסי עשיר. אתר פיננסים מאפשר לכם לקבל הצעות טלפוניות עבור קרן פנסיה בכדי שתוכלו לערוך השוואה מקיפה בין הקרנות השונות על מנת שתבחרו קרן פנסיה שתתאים ותשתלם לכם. כל שעליכם לעשות הוא למלא טופס קצר וההצעות יהיו בדרכן אליכם.

קרן פנסיה חדשה - קרן פנסיה הינה תוכנית חיסכון פנסיוני ארוך טווח שמטרתה לחסוך כספים עבור העמית לקראת גיל פרישה. בעת הפרישה ובתום תקופת החיסכון, יקבל העמית הכנסה חודשית מן הקרן עד סוף ימיו. עם זאת, לא ניתן לפדות את כל כספי החיסכון בפעם אחת (כמו בקופות גמל) אלא רק על בסיס חודשי.

קרן פנסיה צוברת - קרן פנסיה צוברת זהה במהותה לקרן פנסיה רגילה, כאשר מטרתה הראשית היא לבצע חיסכון פנסיוני ערוך טווח עבור העמית. במהלך שנות העסקתו, מפריש העמית אחוז קבוע ממשכורתו לקרן פנסיה צוברת שנחרה על ידיו. את כספי הקרן ניתן למשוך רק בתום תקופת החיסכון ולא במשיכה אחת, אלא כהכנסה חודשית לאורך שנים עד למותו של העמית.

קרן פנסיה גרעונית - קרן פנסיה גרעונית, או קרן פנסיה ותיקה, היא קרן אשר לא ניתן לצרף אליה עמיתים חדשים החל משנת 1995. הסיבה שלא ניתן להצטרף לקרנות אלו היא הגרעון האקטוארי בו הן נמצאות. כיום ניתן לחלק את קרנות הפנסיה הגרעוניות לשתיים: קרן פנסיה גרעונית (ותיקה) וקרן פנסיה מאוזנת.

קרן פנסיה מגדל - קרן פנסיה מגדל הינה דרן פנסיה המנהולת באמצעות חברת מגדל מקפת - חיסכון פנסיוני. קרן פנסיה מגדל מבטיח הכנסה חודשית קבועה לכל החיים מרגע היציאה לפנסיה (64 לאשה ו-67 לגבר) והיא מתאימה הן לעובדים שכירים והן לעצמאיים.

קרן פנסיה מנורה - קרן פנסיה מנורה מבטחים היא תוכנית חיסכון פנסיוני ארוך טווח שמתאימה לשלושה מצבים: קרן פנסייה לגיל פרישה (החל מגיל 60), קרן פנסיה נכות / אובדן יכולת עבודה וקרן פנסיה שאירים (לבן הזוג הנותר עד סוף חייו ולילדי העמית עד גיל 21).

קרן פנסיה דינמית - קרן פנסיה דינמית היא תוכנית חיסכון ארוך טווח שמטרתה לחסוך כספים לגיל פרישה של העמית. לאורך כל תקופת עבודתו ובתיאום עם המעסיק, יפקיד העובד אחוז קבוע ממשכורתו בקרן פנסיה דינמית לבחירתו והמעסיק יוסיף אחוז מסויים לסכום שהפקיד העובד. כספי העובד וכספי המעסיק פטורים ממס וכך גם הרווחים העתידיים של הקרן.

קרן פנסיה פניקס - קרן פנסיה הפניקס הינה תוכנית חיסכון ארוך טווח של חברת הביטוח הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. לפניקס מספר קרנות פנסיה: קרן פנסיה ותיקה (שאינה גרעונית) הפועלת משנת 1952, קרן הפנסיה המקיפה הפועלת משנת 1995 וקרן הפנסיה המשלימה (פניקס כללית) אשר מיועדת להפקדות חד פעמיות ללא נכות ושארים.

 

לקבלת הצעות עבור
קרן פנסיה

קרן פנסיה
מאמרים נוספים בתחום קרן פנסיה