קרן פנסיה
מוצרים נוספים
 

קרן פנסיה דינמית

קרן פנסיה דינמית היא תוכנית חיסכון ארוך טווח שמטרתה לחסוך כספים לגיל פרישה של העמית. לאורך כל תקופת עבודתו ובתיאום עם המעסיק, יפקיד העובד אחוז קבוע ממשכורתו בקרן פנסיה דינמית לבחירתו והמעסיק יוסיף אחוז מסויים לסכום שהפקיד העובד. כספי העובד וכספי המעסיק פטורים ממס וכך גם הרווחים העתידיים של הקרן. קרן פנסיה זו גם מתפקדת כביטוח פיננסי למקרה שהעמית סובל מאובדן יכולת עבודה בעקבות נכות או מחלה. במקרה של פטירת העמית, יועברו כספי הפנסיה לשאריו ולמוטבים.

שימו לב - לא ניתן למשוך את כספי הפנסיה בתום תקופת החיסכון, אלא ק בצורת הכנסה חודשית קבועה לאורך כל חיי העמית. בנוסף, ישנה אפשרות לצאת לפנסיה מוקדמת או לדחות אותה אם העמית חפץ בכך. זכרו לערוך השוואה בין מספר בתי השקעות בטרם תחליטו היכן להשקיע את כספכם: בידקו את תשואות הקרן, ניסיון בפועל של בית ההשקעות, ותק, מוניטין, שירות, אמינות וכדומה.

 

לקבלת הצעות עבור
קרן פנסיה

קרן פנסיה
מאמרים נוספים בתחום קרן פנסיה