קופות גמל
מוצרים נוספים
 

קופת גמל בניהול אישי

מהי קופת גמל?

קופת גמל הנה תכנית חסכון לתקופת זמן בינונית או ארוכה. ניהול קופות גמל על ידי בתי ההשקעות מוסדר רגולטורית ועל כן כפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיות. חסכון בקופת גמל מאפשר לחוסך להפריש חלק ממשכורתו לטובת הקופה על מנת לצבור חסכון לתקופת הגמלאות וליהנות מהטבות מס הקבועות בחוק. כאשר מדובר בעובד שכיר, הכסף יופקד על ידיי המעסיק ואילו עצמאיים יכולים להפקיד עבור עצמם את הכסף, כל עוד הם מרוויחים אותו. את הסכום הנצבר ניתן להוציא במועדים אשר נקבעו בהגדרות של תכנית החיסכון שנבחרה. ברוב תוכנית קופת הגמל יוענק ניקוי מס מסוים, אך לא תמיד.

סוגי קופות גמל

ישנם מספר סוגים של קופות גמל, כגון: קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים – בה הכסף מועבר ממשכורתו החודשית של העובד השכיר. קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים – החוסך העצמאי מפקיד בעצמו כספים ממשכורתו. סוג נוסף של קופות גמל, הינה קופת גמל בניהול אישי. סוג זה הינו חדש יחסית ובו נתמקד בהמשך מאמר זה.

מהי קופת גמל בניהול אישי?

קופת גמל בניהול אישי הינה קופת גמל המאפשרת לאדם פרטי להגדיר את אפיקי ההשקעה בהם יושקעו כספי החיסכון שלו. ישנה הגבלת סיכוני השקעה, הקובעת כי על החוסך לפזר את הסכום המופקד בקופה בין 10 נכסים שונים. בנוסף, ההשקעה תהיה בפיקדונות בנקאיים או בניירות ערך סחירים בלבד.

סכום כספי החיסכון בקופות גמל בניהול אישי

לא ניתן לחסוך את כל החיסכון הפנסיוני בקופת גמל בניהול אישי. עצמאיים רשאים להפקיד בקופת גמל בניהול אישי עד תקרה של 50% מסך ההפרשות שלהם לחיסכון פנסיוני ואילו החוסכים השכירים מוגבלים אף הם בשיעור מסוים מהחיסכון אותו הם רשאים להפקיד בקופה זו.

רמת הסיכון של קופת גמל בניהול אישי

קופת גמל במיהול אישי על אף שהינה מבוססת על השקעות בבחירת החוסך, מוגבלת על ידי מספר תנאים אשר מקטינים את רמת הסיכון שניתן לקחת. כאמור לעיל, חובה לפזר את ההשקעות בין 10 נכסים שונים ובנוסף, ההשקעה תהיה בפיקדונות בנקאיים או בניירות ערך סחירים בלבד.

האם מומלץ לפתוח קופת גמל בניהול אישי?

קופת גמל בניהול אישי מאפשרת לחוסך לקבל החלטות הנוגעות באופן השקעת כספי החיסכון שלו ולכן מתאימה למי שמעוניין לקבל החלטות אלו ומאמין שיש ביכולתו לקבל החלטות השקעה נבונות. אם ברצונך לקחת את המושכות לידיים ולנהל את חסכונות הפנסיה שלך באופן עצמאי, יכול להיות שקופת גמל בניהול אישי היא מוצר המתאים לך.

 

לקבלת הצעות עבור
קופות גמל

ניהול אישי קופת גמל
מאמרים נוספים בתחום קופות גמל