ביטוח משכנתא
מוצרים נוספים
 

ביטוח משכנתא שאלות ותשובות

במאמר זה נענה על מספר שאלות בנוגע לפוליסת ביטוח משכנתא.

מדוע אנו נדרשים לעשות ביטוח משכנתא למשכנתא?

הבנק מבקש להבטיח לעצמו את החזר המשכנתא ולשם כך הוא מחייב את הלווה לרכוש ביטוח משכנתא כאמצעי ביטחון.

מדוע ביטוח המשכנתא מכיל בתוכו ביטוח חיים?

ביטוח חיים מבטיח לבנק את החזר המשכנתא במקרה שאחד משני בני הזוג נפטר.

האם אנו חייבים לרכוש ביטוח משכנתא באותו הבנק ממנו לקחנו את המשכנתא?

הבנק אינו ראשי לחייב את הלווה לבצע את הביטוח באמצעותו. אנו יכולים לרכוש את הביטוח בבנק או אצל כל חברת ביטוח אחרת, בתנאי שהפוליסה מבטיחה את זכויות הבנק.

האם על הבנק לידע את הלווה לגבי זכותו לרכוש ביטוח משכנתא שלא דרכו?

כן. זוהי דרישתו המפורשת של המפקח על הבנקים כי יש לידע את הלווה בדבר האופציות העומדות בפניו.

האם ניתן להורות לחברת ביטוח לבטל פוליסת משכנתא באופן מיידי?

הדבר אפשרי בתנאי שהלווה יציג בפני חברת הביטוח אישור מהבנק בדבר הסרת השעבוד.

איך נקבעים סכומי פרמיית ביטוח משכנתא?

סכום הביטוח בביטוח חיים נקבע לפי ריבית, תקופת ויתרת ההלוואה. סכום ביטוח מבנה נקבע לפי הערכת שווי הנכס, וכדאי לבטח בערכו המלא כדי שלא יווצר מצב של ביטוח חסר.

האם סכום הביטוח מתעדכן בהתאם ליתרת המשכנתא?

סכום ביטוח החיים שווה ליתרת המשכנתא והוא מתעדכן אוטומטית. בביטוח המבנה מומלץ כי סכום הביטוח יהיה כשווי ערך המבנה (ללא שווי הקרקע) ולכן סכום הביטוח אינו תואם את יתרת ההלוואה.

 

להשוואת מחירי
ביטוח משכנתא
וקבלת 4 הצעות משתלמות

שאלות ביטוח משכנתא
מאמרים נוספים בתחום ביטוח משכנתא