ביטוח משכנתא
מוצרים נוספים
 

מה קורה לביטוח המשכנתא בעת מלחמה

סיכוני מלחמה וטרור נחשבים לסיכונים שאינם ניתנים לאומדן, לכן רבות מחברות הביטוח לא כוללות אותם בכיסוי הסטנדרטי ואינן מציעות פוליסת ביטוח משכנתא לכיסוי נזקים שנגרמו בעת מלחמה או כתוצאה מפעולות איבה. במקרה של נזק למבנה או נזק לרכוש הכיסוי ימומן ע"י המדינה בהתאם לחוק.

לפי החוק, המדינה מחוייבת להציע פיצויים בעקבות נזק לרכוש הנגרם עקב מלחמה, כולל רכוש השייך לאנשים שאינם אזרחי ותושבי ישראל.

מבחינת ביטוח חיים, מרכיב הריסק כולל בדרך כלל סיכון של מוות בעקבות מלחמה או פעולת טרור, אולם ביטוחי הנכות מתאונה ואובדן כושר עבודה אינם כוללים סיכוני טרור ומלחמה. בחלק מהמקרים ניתן לשלב סעיפים אלו לפוליסה ע"י הרחבתה באמצעות תשלום נוסף. להרחבה בנושא ראו מהו ביטוח משכנתא.

שיעור מסויים ממס הרכוש הנגבה בכל שנה מהווה קרן לתשלום פיצויים בעד נזק זה. ביטוח משכנתא בעת מלחמה הוא אוטומטי ואין צורך בבקשה מיוחדת ובתשלום פרמיה עבורו.

החוק מגדיר נזק מלחמה כנזק הנגרם עקב פעולות מלחמה ע"י צבאות סדירים של האוייב, פעולות איבה נגד ישראל או פעולות מלחמה של צה"ל.

בנוסף, הביטוח הממשלתי אינו מכסה פריטי תכולה יקרי ערך כגון: עתיקות, דברי אומנות ותכשיטים.

 

להשוואת מחירי
ביטוח משכנתא
וקבלת 4 הצעות משתלמות

ביטוח משכנתא במלחמה
מאמרים נוספים בתחום ביטוח משכנתא