הלוואות
מוצרים נוספים
 

הלוואות בנקאיות ואשראי בנקאי

אשראי בנקאי הנו צורת האשראי הנפוצה ביותר בשימוש משקי הבית בכלל והעסקים בפרט. אופן החיוב משתנה בין מיני האשראי השונים ואף שמותיהם של סוגי האשראי מגוונים. אך דבר אחד משותף לכולם. אתה תמיד משלם הרבה יותר ממה שקיבלת... על אחת כמה וכמה נכון הדבר כאשר אתה מפגר בתשלום.

כאן בא לידי ביטוי מרכיב הריבית - "המחיר של הכסף", המבטא את הזמן החולף בין קבלת ההלוואה לפירעונה בגינו מפצה הלווה את המלווה - שכן אדם יעדיף לקבל שקל היום על פני קבלת אותו שקל בעוד שנה- משמע, שקל היום שווה יותר שמאותו שקל בעוד שנה גם אם מתעלמים ממרכיב האינפלציה.

גובה הריבית מבטא את הסיכון הגלום בעסקה, שכן הבנק מחד, אינו רוצה לשים כספו על קרן הצבי ולהלוות כספים ללווה בעייתי שאין סיכוי שיוכל לעמוד בהחזר, ומאידך רוצה הבנק לתת כמה שיותר אשראי בריבית גבוהה ככל הניתן על מנת להגדיל את המרווח הפיננסי שלו (הפער בין הריבית שהבנק משלם על פיקדונות לחוסך לבין הריבית אותה הבנק גובה מהלווה על הלוואות שנתן ללווה). סוגי האשראי הבנקאי - סקירה קצרה ולא ממצה של סוגי הלוואות הנפוצים:

(כמובן שכל סוגי ההלוואות יכולים להינתן במטבעות שונים, המקבילים על פי רוב למטבע הפעילות של הפירמה או במקרה של עסקת חיסוי, למטבע הנכס עליו אנו מגינים או שבגינו לקחנו את ההלוואה)

1. האוברדראפט המוכר לכולנו- משיכת היתר- צורת מימון נפוצה אם כי לא אופטימלית.
2. הלוואת "און קול"- הלוואה קצרת טווח המשמשת לגיבוי תזרים המזומנים במהלך העסקים השוטף.
3. הלוואה עפ"י לוח שפיצר (לוח סילוקין)- משמשת לרוב בהלוואות ארוכות טווח כגון הלוואה לרכישת דירה. המדובר בהלוואה בה התשלום הנומינלי קבוע, כאשר הוא מורכב מריבית בגין יתרת הקרן ההולכת ופוחתת ע"פ התקופה.
4. הלוואה בקרן קבועה- הלוואה בה חלק התשלום החודשי המשולם ע"ח הקרן הינו קבוע, בניגוד ללוח שפיצר בו מרכיב הקרן מסך התשלום הקבוע הולך וגדל ע"פ התקופה.בהלוואה כזו יתרת הקרן פוחתת מהר מבהלוואה עפ"י שפיצר וסך הריבית המשולמת הנו קטן מאשר בשפיצר.
5. הלוואת בלון (בולט)- בה משלמים את הקרן או את הקרן ואת הריבית בתום התקופה- מתאימה בעיקר כאשר מצפים לקבל סכום ממימוש נכס כלשהו בתום התקופה כאשר עד לפירעון לא משלמים דבר או משלמים רק את הריבית.
6. הלוואה עומדת ? ההופכת למענק בהתקיים תנאים מסוימים.

ריבית הפיגורים המשולמת בגין פיגור בפירעון הלוואה תלויה:
1. במידת הפירוט בהסכם ההלוואה.
2. בחוקיות שיעור הריבית בהסכם ( אי אפשר לדרוש ריבית שונה מזו המוגדרת בחוק לגבי סוג הלוואות מסויים).
3. במטבע בו נקובה ההלוואה.
4. בתדירות צבירת הריבית.

לכל סוג הלוואה שיעור ריבית כללי או ספציפי, כקבוע בחקיקה, בתקנות ובפסקי הדין המתאימים ויש לבחון בדקדקנות כל מקרה לגופו.

יש והבנקים גובים ריבית פיגורים שלא כדין, בגין חלק הלוואה שטרם עמד לפירעון, ולפיכך, טרם חל פיגור בפירעונו. מדובר בסכומים שעלולים להיות מהותיים ולכן מומלץ תמיד לבדוק את נכונות חישובי ריביות הפיגורים ואת חוקיותם ולא למהר ולחתום על הסדר חוב טרם קבלת יעוץ בנושא.

- - -

נכתב על ידי סגולה אלטמן | טלפון 03-6475937

בעלת תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה- האוניברסיטה העברית, ירושלים. 15 שנות ניסיון בתחומי החשבונאות והכלכלה ועשרות הצלחות בעקבות מתן חוות דעת מומחה בתחומי בדיקות בנקים, הערכות שווי ואומדן נזקים כספיים (כגון למוניטין).

יוצאת BIG 4, נמנית על רשימות המומחים של בית המשפט המחוזי בתל אביב ושל ההסתדרות הציונית העולמית. הוזמנה לדיוני ועדת חוקה חוק ומשפט בנושא הלוואות חוץ בנקאיות.

מקור המאמר: http://www.articles.co.il מאמרים לשימוש חופשי.

 

הצעות עבור מגוון הלוואות

הלוואות ואשראי
מאמרים מתחום הלוואות אשראי ומימון