הלוואות
מוצרים נוספים
 

מאמרים מתחום הלוואות אשראי ומימון

להלן רשימת מאמרים מתחום ההלוואות והאשראי אשר התפרסמו באתרי מאמרים שונים. המידע המוצג במאמרים נכתב על ידי הכותבים המופיעים בסיום המאמר למידע נוסף והתקשרות עם כותב המאמר ניתן לפנות אליו באמצעים המפורטים.

ניכוי הוצאות מימון על הלוואות שנלקחו לצורך חלוקת דיבידנד מול הקיטון ביתרת העודפים באותן שנים, גדלה יתרת ההון הזר בסכום דומה, דהיינו, ההון הזר החליף את מימון הביניים של הנכסים מעודפי המערערת, ולא עלה על הרווחים בשנתיים שקדמו לשנת לקיחת ההלוואה. לדעת בית המשפט, בתנאים הנ"ל, די היה בכך על מנת שהוצאות המימון שנבעו בגין המימון בהון זר

הלוואות סטודנטים - אין ספק שלהיות סטודנט בישראל זהו עסק יקר. שכר הלימוד הגבוה, בכל קנה מידה, המשולם למוסדות השונים להשכלה גבוהה - האוניברסיטאות ולא כל שכן המכללות למיניהן - מתווסף להוצאות המחיה הגבוהות ממילא ויוצר מצב כמעט בלתי אפשרי מבחינת הסטודנט הממוצע להסתדר כלכלית בכוחות עצמו.מה עושים ?ראשית, תמיד יש את הדרך הישנה והטובה של אבאמא, שישמחו לעזור, ככל יכולתם, לבן/בת המוצלח/ת שלהם.

הלוואות בנקאיות ואשראי בנקאי - אשראי בנקאי הנו צורת האשראי הנפוצה ביותר בשימוש משקי הבית בכלל והעסקים בפרט. אופן החיוב משתנה בין מיני האשראי השונים ואף שמותיהם של סוגי האשראי מגוונים. אך דבר אחד משותף לכולם. אתה תמיד משלם הרבה יותר ממה שקיבלת... על אחת כמה וכמה נכון הדבר כאשר אתה מפגר בתשלום.

מס ערך מוסף על הלוואות לעובדים בעקבות ירידת שיעור מס ערך מוסף - מפרסום מסמך ההבהרות אני למד כי שיעור המע"מ על הלוואות לעובדים ללא ריבית ו/או ללא הצמדה יבוצע במשכורות אוגוסט לפי השיעור התקף בחודש אוגוסט, דהיינו 17%. באשר להלוואות לעובדים מהם מנוכה ריבית ו/או הצמדה במשכורת חודש אוגוסט מתעוררת בעיה כאשר התשלום בפועל הוא מה-1 לספטמבר ואילך.

 

להשוואת תנאים פיננסים עבור הלוואות וקבלת 4 הצעות

מאמרים הלוואות
מאמרים נוספים בתחום הלוואות