קופות גמל
מוצרים נוספים
 

קופת גמל לעצמאים

קופת הגמל מאפשרת חיסכון לטווח הארוך, אך ייעודה לגיל פרישה בלבד. לכן, בדרך כלל מפרישים כספים באמצעות השכר החודשי לקופת גמל, באמצעות מקום העבודה. אך מה עושים עצמאיים, המשלמים לעצמם את השכר החודשי בצורה שונה מהשכירים?

נסביר כי גם מי שמוגדר כעובד עצמאי יכול להיות עמית בקופת גמל ייעודית לעצמאים, ואין בה ייחוד של ממש. כבכל קופת גמל, יש להתחשב בגובה השכר ובתקרה המתואמת לכך. התקרה עבור קופות הגמל לעצמאיים מונה לא יותר משבעה אחוזים מניכויי שכרו של העצמאי.

מה ניתן לעשות בכספי הקופות לפי שנים ?

עד סוף שנת 2005 עצמאי יכול למשוך כספים שהופקדו בקופת הגמל לאחר וותק של 15 שנים, וחמש שנים בלבד, בהגיעו לגיל שישים.

בין השנים 2006 ועד סוף 2007 ניתן למשוך את הכספים רק במידה וקיים וותק של חמש שנים וגיל העמית עולה על שישים.

כספים לקופה שהועברו משנת 2008 ועד היום אפשר למשוך במסגרת קצבה או סכום הוני, על סך מינימלי של 3850 ש"ח. מקרים חריגים נבחנים על פי מידת הדין ובהתאם לסוג הקופה.

כמו כן זכאים עצמאים להטבות מס בגין חיסכון באמצעות קופות הגמל, הבאות לידי ביטוי בניכוי או בזיכוי.

 

לקבלת הצעות עבור
קופות גמל

ניהול אישי קופת גמל
מאמרים נוספים בתחום קופות גמל