השקעות
מוצרים נוספים
 

השקעה באגרות חוב

השקעה באגרות חוב (אג"ח) אגרות חוב הינן תעודות התחייבות לתשלום. המחזיק באגרת חוב - כאילו החזיק בכסף מזומן. מנפיק אגרת החוב, מכונה המלווה, מוכר את האגרת בסכום הנקוב עליה, לקונה האגרת, המכונה הלווה.

בסכום הכסף הניתן יכול המנפיק להשקיע את הכסף ולהגדיל את הונו. המלווה, מוכר אגרת החוב, מתחייב ללווה, בעת רכישת האגרת, על ההחזר הכספי הנקוב בתוספת ריבית, דבר המבטיח רווח מסוים לרוכש אגרת החוב. את החוב, יכול המלווה להחזיר בתשלום אחד – פדיון שטרות – או במספר תשלומים, על פי מה שנקבע.

המנפיק יכול להיות "הממשלה", הצריכה כסף להשקעה מתוכננת, חברה פרטית, הרוצה גם היא להגדיל את הונה, ועוד. אגרות חוב, כאמור, הינן בעלות סיכון מופחת, מפני שללווה ישנה הבטחה בכתב (אגרת החוב) להחזר כספי בתוספת ריבית. פרט למקרים קיצוניים, של פשיטת רגל לדוגמא, הכסף מוחזר ללווה בתוספת הריבית.

 

לקבלת הצעות עבור השקעות

השקעות
השקעות: היכן ניתן להשקיע כסף?