השקעות
מוצרים נוספים
 

השקעה במטבע חוץ

השקעה במטבע חוץ (מט"ח) פירושה ניצול הפרשי הריבית שבין מטבע אחד לאחר - את אותו הפרש הריבית הנוצר אנו יכולים להרוויח. לדוגמא, אנו יכולים לקנות בשקלים שלנו, בהם הריבית נמוכה, את מטבע החוץ הדולרי, בו הריבית גבוהה יותר – הפרש הריביות יכול להניב לנו רווח.

הסיכון במסלול זה הוא שקשה לצפות את תנודות מטבע החוץ שתלוי מאוד בכלכלה במדינה בה המטבע נסחר, באירועים פוליטיים, ועוד. מסלול השקעה זה נחשב לספקולטיבי ובעל סיכון גבוהה בשל הקושי לנבא את תנודות הריביות במטבעות החוץ.

 

לקבלת הצעות עבור השקעות

השקעות
השקעות: היכן ניתן להשקיע כסף?