השקעות
מוצרים נוספים
 

השקעה במניות

השקעה במניות פירושה רכישה חלקית של "בעלות" בחברה. שוק המניות מורכב מחברות רבות שהחליטו "לחלק" את בעלותן, בצורת מניות, לכל המעוניין לקנות, וזאת בכדי להגדיל את הונן, להשקיעו בעצמם, ובכך להגדיל את רווחיהם ואת רווחי בעלי המניות – בצורה זו כל המשתתפים יוצאים נשכרים.

חשוב להבין, כי העובדה של רכישת המניות, ובכך חזקה חלקית בבעלות החברה, אינה נותנת לנו סמכות לקחת חלק בהחלטות, ולו הקטנות ביותר, בחברה בה השקענו. מניות אלו שבבעלותנו, נותנות לנו זכות ליהנות מרווחי החברה במקרה ושוויה ושווי מניותיה עולה – ובהתאם לכך, גם לקחת חלק בהפסדיה במקרה של ירידת ערך החברה ומניותיה. השקעה במניות נחשבת לבעלת סיכון גבוה וזאת מפני שקשה לנבא מה יהיה עתיד החברה בה השקענו.

 

לקבלת הצעות עבור השקעות

השקעות
השקעות: היכן ניתן להשקיע כסף?