הלוואות
מוצרים נוספים
 

הלוואה מקופת גמל

במידה והינך עמית בקופת גמל הינך זכאי לקחת הלוואה מהקופה. ההלוואה יכולה להגיע עד לסכום שהינו אחוז מסויים מהצבירה בקופת הגמל.

האחוז המדוייק עבור הלוואות עמיתים מופיע בתקנון קופות גמל. צריך לזכור שהסכום שנצבר מהווה בטוחה עבור ההלוואה ולכן מידת הסיכון של הלוואה מסוג זה היא נמוכה מאוד בעבור נותני ההלוואה. מסיבה זו ההלוואה תנתן בדרך כלל בתנאים טובים ואטרקטיביים מאוד.

מימון מסוג זה מעניק פיתרון לאנשים המעוניינים בהלוואה אך אינם יכולים לקבל אשראי נוסף מהבנק כי ניצלו את מלוא האשראי. אם נרצה לקחת הלוואה מקופת גמל נצטרך לעמוד בתנאים הבאים:

וותק של 3 שנים ומעלה בקופת הגמל, סכום הלוואה יוכל להיות עד 50% מסך כל קופת הגמל שיש ללווה ותקופת הלוואה יכולה להיות עד 5 שנים. בנוסף, לא יצטרך הלווה ערבים להלוואה מסוג זה משום שקופת הגמל עצמה היא הבטוחה להלוואה. במהלך תקופת ההלוואה אין מניעה להפקיד כסף נוסף בקופת הגמל.

במקרים רבים כאשר נזדקק לסכום כסף נחשוב מייד למשוך כסף מקופת הגמל שחסכנו במשך השנים, אך ההלוואה שניתן לקחת ממנהל קופת הגמל עוזרת לנו לשמור על כספי הקופה ובכל זאת לקחת סכום כסף מסויים ולהחזירו בתשלומים נוחים.

הריביות בהלוואות בקופות גמל משתנות ולכן ניתן לקבל הצעות ולבצע השוואה בין תנאי ההלוואה. כמו שציינו למעלה תנאי ההלוואות מקופות הגמל הם נוחים ואטרקטיביים מאוד בגלל שמידת הסיכון בעבור מנהל קופת הגמל נמוכה מאוד.

 

להשוואת תנאים פיננסים עבור הלוואות וקבלת 4 הצעות

הלוואה מקופות גמל
הלוואות חוץ בנקאיות