קרן פנסיה
מוצרים נוספים
 

קרן פנסיה גרעונית

קרן פנסיה גרעונית, או קרן פנסיה ותיקה, היא קרן אשר לא ניתן לצרף אליה עמיתים חדשים החל משנת 1995. הסיבה שלא ניתן להצטרף לקרנות אלו היא הגרעון האקטוארי בו הן נמצאות. כיום ניתן לחלק את קרנות הפנסיה הגרעוניות לשתיים: קרן פנסיה גרעונית (ותיקה) וקרן פנסיה מאוזנת.

קרנות פנסיה גרעונית שנמצאות בהסדר עם הממשלה הן: נתיב (קרן פנסיה של מפעלי משק ההסתדרות), מטחים (מוסד לביטוח סותיאלי), קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות, קרן גמלאות של חברי אגד, קרן פנסיה לחקלאים, קרן פנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות וקרן פנסיה של עובדי הדסה.

קרנות פנסיה גרעוניות היו בעבר בניהול ההסתדרות עד שהן נכנסו לגירעון עמוק שחייב את הלאמתן והעברתן לידי הממשלה, אשר סגרה אותן בפני הצטרפות של עמיתים חדשים. משנת 2003 כל קרנות הפנסיה הגרעוניות עברו לניהול באמצעות עמיתים, דוף פיננסי מטעם המדינה.

בעקבות המעבר לניהול המדינה, נוצר תקנון אחיד לכל קרנות הפנסיה הגרעוניות וחלו שינויים מהותיים בתנאי קבלת הקצבה החודשית: קיצוץ זכויות העמיתים וביטול הסכמים חריגים שהקנו הטבות מיוחדות לעמיתים של גופים וחברות גדולות על חשבון עמיתים אחרים.

 

לקבלת הצעות עבור
קרן פנסיה

קרן פנסיה
מאמרים נוספים בתחום קרן פנסיה