השקעות
מוצרים נוספים
 

השקעות: היכן ניתן להשקיע כסף?

לאחר תקופה לא קצרה של חיסכון, קיים בידכם סכום לא מבוטל של כ-300,000 ₪, וברצונכם להשקיעו לתקופה מסוימת, לטווח הקצר או הארוך, ולצבור רווח מכובד, תוך סיכון מחושב, שאותו לא הייתם משיגים בשום חיסכון "כדאי ובטוח" בבנק. כיצד נעשה זאת?

מהן השקעות

אחת השיטות הקיימות בעולם הכלכלי להשגת רווחים, לרוב רווחים נאים, בפרק זמן לא ממושך, אך תוך סיכון קיים הינה שיטת השקעות - במניות, אגרות חוב, מטבע חוץ, תעודות סל, קרנות נאמנות ועוד. תחילה נסביר בקצרה על מהות המושג הבסיסי - השקעה. השקעה הינה מהלך כלכלי שמטרתו להיטיב את מצבו הכספי של המשקיע תוך יצירת רווחים והגדלת הסכום המושקע – זאת, כמובן, תוך סיכון ממשי קיים, אותו הניסיון והידע מצמצמים משמעותית.

סוגי ההשקעות מסווגים לפי רמות הסיכון בהם: קיימות השקעות בעלות סיכון גבוה, כדוגמת מטבע החוץ והמניות הנסחרות בשוק המניות (בורסה), הידועות גם בשם "השקעות ספקולטיביות". קיימות השקעות בעלות סיכון מופחת כדוגמת אגרות החוב, הידועות בשם "השקעות סולידיות", וישנן השקעות חסרות סיכון כדוגמת קרנות הנאמנות.

ההבדל המשמעותי בין שלושת הסוגים הוא הסיכון, שמשמעו הבדל משמעותי ברווחים – ככל שהסיכון גדול יותר כך ניתן להרוויח או להפסיד יותר, וככל שהסיכון יורד כך יורד גם גודל ההפסד והרווח. כעת נפרט על מסלולי ההשקעות הקיימים בכל רמת סיכון.

מסלולי ההשקעות הקיימים:

השקעה במניות – פירושה רכישה חלקית של "בעלות" בחברה. שוק המניות מורכב מחברות רבות שהחליטו "לחלק" את בעלותן, בצורת מניות, לכל המעוניין לקנות, וזאת בכדי להגדיל את הונן, להשקיעו בעצמם

השקעה באגרות חוב (אגח) – אגרות חוב הינן תעודות התחייבות לתשלום. המחזיק באגרת חוב - כאילו החזיק בכסף מזומן. מנפיק אגרת החוב, מכונה המלווה, מוכר את האגרת בסכום הנקוב עליה.

השקעה בפיקדון שקלי – פירושה הפקדת כסף לפיקדון בנקאי קצר מועד (המכונה פק"מ) הנושא ריבית שקלית, ומכאן שמו. הריבית המצטברת צמודה לריבית בנק ישראל על השקל.

השקעה בפיקדון מובנה (סטרקצ'ר) - פירושה השקעה ב"מוצר" המכיל בתוכו הן השקעה מוכרת במניות (כאמור לעיל), והן הבטחה לקבלת סכום הכסף המושקע, לכל הפחות.

השקעה במטבע חוץ (מטח) – פירושה ניצול הפרשי הריבית שבין מטבע אחד לאחר - את אותו הפרש הריבית הנוצר אנו יכולים להרוויח. לדוגמא, אנו יכולים לקנות בשקלים שלנו, בהם הריבית נמוכה, את מטבע החוץ הדולרי

השקעה בתעודות סל - פירושה השקעה במספר מניות המוחזקות במעין "סל" המאגד אותם, שיוצרות רווח על ידי הצמדתן למדד או לערך הנייר. סל זה הוא קבוע ואינו ניתן לשינוי.

השקעה בקרנות נאמנות – דומה מאוד להשקעה בתעודות סל, אשר בה הכסף מושקע במספר ניירות ערך, או במספר מדדים, או במספר אג"ח – גם יחד. השונה בין שני המסלולים הוא שבהשקעה בקרן נאמנות

ניהול תיקי השקעות – פירושו השקעה במספר כלים פיננסיים כמו מניות, אג"ח, מט"ח וכו' – בו זמנית. אותם הכלים מוחזקים בתיק השקעות אחד, ומכאן שמו.

לסיכום, לפני שמחליטים היכן להשקיע את כספינו, חשוב ביותר להיוועץ ביועץ השקעות, או במשקיע מנוסה, ותיק ומקצועי, ולהתאים את מסלול ההשקעה שלנו לאופיינו, לרצונותינו, לרמת סיכונינו ולרווח אליו נשאף.

 

לקבלת הצעות עבור השקעות

השקעות
מאמרים נוספים בתחום השקעות